Humel


Rədd edilmək qorxusu

Rədd edilmək qorxusu Yeni bir mühitə girərkən, yeni insanlarla tanış olarkən, iş müsahibələrind..

Dünya Psixoloqlar Günüdür

10 May Dünya Psixoloqlar Günüdür. Azərbaycanda psixologiya termini XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvə..

Xroniki Depressiya nədir

  Psixoloq Rahidə Şahverdiyeva bu videoda distimiya haqqında danışdı. Xroniki depressiya nəd..

Özünü qiymətləndirmə nədir?

Özünü qiymətləndirmə nədir? İnsan təkcə bioloji deyil eyni zamanda sosial varlıqdır. Buna görə ..

Tükənmişlik sindromunun əlamətləri

Tükənmişlik Sindromu Stressli həyatın təsiri ilə günümüz cəmiyyətində sürətli şəkildə artan tük..

Gaslighting nədir?

Gaslighting nədir? Gaslighting, insanın öz ağlını şübhə altına almasına səbəb olan yalanlar, in..

Uşağına zərər verən valideyn davranışları

Uşağına zərər verən valideyn davranışları Valideynlərin davranışı, böyümə və inkişaf dövründə u..

Demensiya nədir?

Demensiya nədir?- Demensiya yaddaş və düşünmə qabiliyyəti, diqqət və qərar alma, nitq və iradi ..

Emosional istismar

Uşaqlıq dönəmində emosional istismar İstismarın bütün formaları uşağın fiziki, əqli və sosial i..

Natamamlıq Kompleksi nədir?

Natamamlıq Kompleksi nədir və onun simptomları hansılardır? Natamamlıq kompleksi insanın özünü başq..

Emosional yanma nədir ?

Emosional yanma nədir? Emosional yanma işçilər arasında müşahidə olunan yorğunluq, işdən soyuma..

Bağlanma Tipləri

Bağlanma Tipləri  Bağlanma- ana və uşaq münasibətində, uşağın ehtiyacları ilə və ananın bu e..

Motivasiya nədir?

Motivasiya nədir? Motivasiya insanı müəyyən məqsədə çatmaq üçün müəyyən bir şəkildə işləməyə sövq..

Sağlam münasibət necə olmalıdır?

Sağlıqlı və sağlıqsız partnyor münasibətləri Manipulyasiya bir çox romantik münasibətlərdə a..

Özünə Sevgi nədir?

Özünə Sevgi nədir? Özünü bütün hallarda tamamilə qəbul etmək, özünə qarşı mehriban olmaq, özünə..