10 may Dünya Psixoloqlar günüdür

Müəllif ( Firuzə Qənizadə ) - 9 May 2022 578 0 şərhlər
10 may Dünya Psixoloqlar günüdür

10 may Dünya Psixoloqlar günüdür .

Psixologiya – “psixika haqqında elm”deməkdir. Psixologiya elminin predmeti mürəkkəb və çox cəhətlidir.

Psixologiya elmi həm də fəaliyyət və ünsiyyətin psixoloji problemlərini öyrənir. Psixika fəaliyyət və ünsiyyət prosesində müxtəlif formalarda təzahür edir. Psixologiya beyində obyektiv aləmin subyektiv surəti kimi əmələ gələn psixikanın faktları, qanuna uyğunluqları və mexanizmləri haqqında elmdir.

 Azərbaycanda psixologiya termini XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində rus psixoloqları vasitəsilə işlənməyə başlanmışdır
Hal-hazırda XXI əsrdə Psixologiya elmi böyük inkişaf mərhələsi keçir. O cümlədən, Azərbaycanda bu elmin inkişafına böyük imkanlar açılıb. Müxtəlif mərkəzlər, klinikalarda psixoloqlar fəaliyyət göstərir.

Psixologiya – “psixika haqqında elm”deməkdir. Psixologiya elminin predmeti mürəkkəb və çox cəhətlidir.

Mənbə: Tia.az

Şərh yaz

Xəbərdarlıq: Şərh adı 3 və 25 simvol arasında olmalıdır!
Xəbərdarlıq: E-poçt ünvanı etibarsızdır!
Xəbərdarlıq: Şərh mətni 25 ilə 1000 simvol arasında olmalıdır!