Obsessiv-kompulsiv pozuntuların diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol

PDF fayl (36 səhifə)

Bipolyar affektiv pozuntunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol

PDF fayl (43 səhifə)

Təşviş pozuntularının diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol

PDF fayl (48 səhifə)

Posttravmatik stress pozuntusunun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol

PDF fayl (44 səhifə)

Demensiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol

PDF fayl (32 səhifə)

Depressiyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol

PDF fayl (60 səhifə)

Şizofreniyanın diaqnostikası və müalicəsi üzrə klinik protokol

PDF fayl (40 səhifə)
Bu yazı 2237 dəfə oxunub